CERCETĂRI STRATEGICE

Centrul CERCETĂRI STRATEGICE

Școală de Vară “Promovarea tinerilor migranți în viața democratică din Europa”, Cluj-Napoca, România: 13-19 septembrie

Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM participă împreună cu alte instituții din România, Italia, Republica Moldova la implementarea proiectului internațional intitulat: “Promovarea tinerilor migranți în viața democratică din Europa”. Proiectul, coordonat de Centrul pentru Studiul Comparat al Migrației (România), a finalizat cu organizarea în perioada 13-19 septembrie a.c. a unei Școli de Vară la Cluj-Napoca destinată tinerilor cu experiențe migraționale.

Studiu sociologic “Situaţia social-politică din Republica Moldova şi tendințele posibile de evoluţie"

Studiul sociologic “Situaţia social-politică din Republica Moldova şi tendințele posibile de evoluţie" a fost realizat în cadrul Centrului Cercetări Strategice al ICJP al AȘM în perioada iunie - iulie 2015.

Acest studiu analitic a fost prezentat și discutat la Masa rotundă cu genericul ,,Situaţia social-politică din Republica Moldova şi tendinţele posibile de evoluție” în data de 28 iulie 2015.

Undefined

Masă rotundă ,,Situaţia social-politică din Republica Moldova şi tendinţele posibile de evoluție”

Marți, 28 iulie 2015, ora 10:00, în Sala Mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei  (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1), Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM a organizat Masa rotundă cu genericul ,,Situaţia social-politică din Republica Moldova şi tendinţele posibile de evoluție”.

Monografii, culegeri, lucrări didactice ale cercetătorilor Institutului

2022

1. Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic. / Coord. V. Mocanu. Chișinău: Tipografia Centrală. Vol. 2. 2022. 231 p. ISBN 978-5-88554-067-4.

2. Top 10 probleme politice a societăţii în contextul pandemiei de coronavirus de tip nou. / red. şt. V. Juc. Chişinău: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). 2022. 220 p. ISBN 978-5-88554-064-3.

Pagini