Cadrul normativ al activității Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

1. Acte normative internaționale

1.1. Acorduri, tratate, convenții

1.1.1. Convenţia din 06.03.93 privind cooperarea în domeniile culturii, învăţămîntului, ştiinţei şi informaţiilor în zona Mării Negre

1.1.2. Protocol din 26.11.76 la Convenţia privind importul de publicaţii cu caracter instructiv, ştiinţific şi cultural

1.1.3. Convenţia din 22.11.50 privind importul de publicaţii cu caracter educativ, ştiinţific sau cultural

1.1.4. Constituţia ONU din 16.11.45 pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO)

 

1.2. Acorduri bilaterale

1.2.1. Acord de Asociere din 27.06.2014 între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte

1.2.2. Acord din 01.07.2014 dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020

1.2.3. Acord de cooperare din 28.03.2000 între Guvernul Republicii Moldova şi Fundaţia Statelor Unite ale Americii pentru Cercetări şi Dezvoltare Civilă în Statele Independente ale Fostei Uniuni Sovietice

1.2.4. Memorandum de înțelegere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova la al Şaptelea Program-Cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013)

 

1. Acte legislative

1.1. Legi

1.1.1. Legea privind Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova nr. 691 din 27.08.

1.1.2. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94

1.1.3. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004

1.1.4. Legea cu privire la scutirea de taxa vamală a unor mărfuri importate de către organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării nr. 115 din 18.05.2006

1.1.5. Legea privind aderarea Republicii Moldova la Acordul de constituire a Centrului Ştiinţifico-Tehnologic din Ucrainanr.531 din 18.12.2003

1.1.6. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003

1.1.7. Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014

 

1.2. Hotărîri ale Parlamentului

1.2.1. Hotărîrea nr. 150 din 14.06.2013 cu privire la aprobarea direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2013-2020

1.2.2. Hotărîrea nr. 160 din 21.07.2005 cu privire la aprobarea Direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2006-2010

1.2.3. Hotărîrea nr. 242 din 13.06.2003 cu privire la elaborarea priorităţilor strategice de dezvoltare a ştiinţei în Republica Moldova

1.2.4. Hotărîreanr. 115 din 29.07.98 cu privire la aprobarea Concepţiei asupra reformei sferei cercetare-dezvoltare

 

2. Acte normative ale Guvernului și a altor autorități ale administrației publice centrale și locale

2.1. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020nr. 920 din 07.11.2014

2.2. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014 nr. 731 din 08.09.2014

2.3. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2013 nr. 714 din 12.09.2013

2.4. Hotărîrea Guvernului cu privire la reorganizarea unor organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării nr. 270 din 18.04.2013

2.5. Hotărîrea Guvernuluicu privire la aprobarea Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice nr. 199 din 13.03.2013

2.6. Hotărîrea Guvernului cu privire la instituirea Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană nr. 790 din 22.10.2012

2.7. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Normativelor de plată pentru prestarea serviciilor de cercetări ştiinţifice de către angajaţii organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării participanţi la proiectele de cercetare-dezvoltare europene şi internaţionale nr. 534 din 20.07.2012

2.8. Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012 nr. 402 din 12.06.2012

2.9. Hotărîrea Guvernului cu privire la instituirea sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sfera ştiinţei şi inovării - "Ziua ştiinţei" nr. 1083 din 22.11.2010

2.10. Hotărîrea Guvernuluicu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012 nr. 27 din 22.01.2009

2.11. Hotărîrea Guvernuluicu privire la optimizarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării din sectorul agroalimentar nr. 761 din 24.06.2008

2.12. Hotărîrea Guvernului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale acordate rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţilor incubatoarelor de inovare12 din 17.01.2008

2.13. Hotărîrea Guvernului cu privire la conferirea numelui academicianului Andrei Lupan Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 164 din 15.02.2007

2.14. Hotărîrea Guvernului cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt profesional tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării nr. 99 din 30.01.2007

2.15. Hotărîrea Guvernuluicu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat nr. 47 din 12.01.2007

2.16. Hotărîrea Guvernuluicu privire la mijloacele speciale ale organizaţiilor subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 724 din 26.06.2006

2.17. Hotărîrea Guvernuluicu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării nr 1326 din 14.12.2005

2.18. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2005-2008 nr. 80 din 28.01.2005

2.19. Hotărîrea Guvernului cu privire la plata indemnizaţiilor lunare viagere membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 1073 din 29.09.2004

2.20. Hotărîrea Guvernului cu privire la dizolvarea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică nr. 1174 din 26.10.2004

2.21. Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate nr.472 din 06.05.2004

 

3. Decrete ale Președintelui Republicii Moldova

3.1. Decret privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare nr. 667 din 11.06.2013

3.2. Decret privind numirea în funcţiile de conducere ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare nr. 568 din 01.04.2013

3.3. Decret privind înfiinţarea Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 1093 din 23.04.2007

 

4. Acte normative ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

4.1. Regulamentul privind activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării

4.2. Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova

4.3. Regulamentul cu privire la funcţionarea instituţiei de experţi a Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

4.4. Regulamentul cu privire la evaluarea si clasificarea revistelor stiintifice

4.5. Regulament privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil

4.6. Regulament privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice

4.7. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional "Teza de doctorat de excelenţă a anului"

 

5. Acte normative ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei

5.1. Hotărîri ale Asambleii

5.1.1. Statutul  Academiei de Ştiinţe a Moldovei

5.1.2. Regulamentul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

5.1.3. Regulamentul privind alegerea membrilor titulari (academicieni) şi membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei

5.2. Hotărîri ale Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

5.2.1. Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice

5.2.2. Cu privire la aprobarea organigramei Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM nr. 292 din 17.12.2014

5.2.3. Cu privire la completarea proiectelor instituționale finanțate în cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei nr. 202 din 25.09.2014

5.2.4. Cu privire la modificarea Statutului Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM nr. 170 din 21.07.2014

5.2.5. Cu privire la aprobarea Statutului Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM nr. 129 din 30.05.2013

5.3. Acorduri de colaborare între Academia de Ştiinţe a Moldovei și alte instituții de peste hotare

5.3.1. Acord de colaborare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia de Ştiinţe din Polonia

5.3.2. Acord de înfiinţare a Asociaţiei Internaţionale a Academiilor de Ştiinţe (MAAN).

5.3.3. Acord de colaborare între Academiile de Ştiinţe a Moldovei, a Ucrainei şi Belarus.

5.3.4. Acord de colaborare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Societatea Regală din Londra.

5.3.5. Acord de colaborare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia Naţională de Ştiinţe a Ucrainei

5.3.6. Acord de colaborare ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Ungariei şi Academia de Ştiinţe a Moldovei

5.3.7. Acord de colaborare ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi UNESCO.

5.3.8. Acord de colaborare ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia de Ştiinţe a Bulgariei.

5.3.9. Acord de colaborare ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia Naţională de Ştiinţe a Republicii Belarus.

5.3.10. Acord de colaborare tehnico-ştiinţific între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia de Ştiinţe a Rusiei

5.3.11. Acord de colaborare ştiinţifică şi tehnică între Academia de Ştiinţe Agricole din Rusia şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2004-2009.

5.3.12. Acord de colaborare ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia Română

5.3.13. Acord de colaborare tehnico-ştiinţific între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Rusia.

5.3.14. Convenţie de colaborare tehnico-ştiinţifică pentru perioada 2005-2007 între Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” din România şi A.Ş.M.

5.3.15. Acord de colaborare între Fondul Ştiinţelor Umanitare din Rusia şi Academia de Ştiinţe a Moldovei.

5.3.16. Acord de colaborare tehnico-ştiinţific între Academia de Ştiinţe Agricole din Ucraina şi Academia de Ştiinţe a Moldovei

5.3.17. Acord de cooperare între ASM şi Academia de Ştiinţe şi Arte din Muntenegru

5.3.18. Acord de colaborare ştiinţifică dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fundaţia Civilă de Cercetări şi Dezvoltare din SUA (CRDF

5.3.19. Acord între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Centrul Ştiinţific de Sud al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei.

5.3.20. Convenţie de colaborare tehnico-ştiinţifică pentru perioada 2006-2010 între Academia de Ştiinţe a Moldovei, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” din România şi Academia de Ştiinţe Agricole a Ucrainei.

5.3.21. Acordul de colaborare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul Republican de Cercetări Fundamentale din Belarus

5.3.22. Acordul de colaborare tehnico-ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia de Ştiinţe a Turciei

5.3.23. Acordul de colaborare tehnico-ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia Naţională de Ştiinţe a Chinei

5.3.24. Acordul de colaborare ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia de Ştiinţe din Austria

5.3.25. Memorandumul de intenţii privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică între Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania şi A.Ş.M.

5.3.26. Acordul de colaborare tehnico-ştiinţifică între AŞM şi Academia Agricolă din Republica Bulgaria

5.3.27. Acordul de colaborare ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia de Ştiinţe din Republica Cehă

5.3.28. Program de colaborare bilaterală în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării întreAutoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România şi AŞM

Acordul între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul Ştiinţific Umanitar din Federaţia Rusă cu privire la efectuarea concursului comun al proiectelor ştiinţifice, Regulamentul cu privire la organizarea concursurilor comune de proiecte ştiinţifice ale AŞM şi ale Fondului Ştiinţific Umanitar din Federaţia Rusă

5.3.29. Acord de cooperare ştiinţifică dintre Consiliul Naţional de  Cercetare din Italia şi Academia de Ştiinţe a Moldovei

5.3.30. Acord de cooperare între AŞM şi Parteneriatul de durabilitate AGRO CANADA - Casp Overseas Ltd. (Casp) Canada

5.3.31. Memorandum de înţelegere între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică privind colaborarea în Cadrul Oficiului Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană

 

6. Alte acte relevante pentru domeniul cercetare-dezvoltare

6.1. Recomandarea Comisiei privind Carta Europeană a Cercetătorilor şi Codul de Conduită pentru recrutarea cercetătorilor

6.2 Ghid privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor

 

7. Acte normative ale Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

7.1. Regulamentul intern

 

 

Etichete: