Sociologie și Psihologie Socială

Despre activitatea Centrului Sociologie și Psihologie Socială

Primele investigaţii sociologice realizate în cadrul Academiei de Ştiinţe din Moldova au avut loc în anul 1960. Atunci, un grup de savanţi în frunte cu prof. Vasile Ermuratski, în colaborare cu cercetători ai Institutului de Filosofie al Academiei de Ştiinţe a Uniunii Sovietice, conduşi de prof. G. Osipov, au supus studiului viaţa socială a populaţiei satului Copanca din raionul Slobozia.

Cu patru ani mai târziu, în 1964, în cadrul Academiei de Ştiinţe a RSSM este fondat un nou sector, Sectorul de Sociologie. Primul şef al Sectorului a fost profesorul V. Ermuratski. El a adus un aport important pentru dezvoltarea secţiei. Deoarece, pe acele timpuri, nu existau specialişti în domeniul sociologiei în RSSM şi în URSS, pentru necesităţile secţiei se recalificau cercetătorii Sectorului de Filosofie al Institutului de Istorie al AŞ RSSM.

În anul 1968 şef al Sectorului de Sociologie devine doctorul în filosofie A. Babii. De rând cu el au activat doctorii în filosofie Grigore Entelis, Vasile Gajos, Andrei Vasilov, cercetătorii ştiinţifici Gh. Dubovca, N. Pobeda, I. Romanuha, Gh. Călcâi. În perioada 1968-1969, echipa sectorului realizează cercetări sociologice în satele Lozova, r. Nisporeni şi Pelinia, r. Râşcani.

Un moment important în istoria Sectorului de Sociologie este venirea în fruntea ei, în anul 1972, a doctorului în economie Andrei Timuş (în prezent academician, membru corespondent al AŞM). De atunci şi până în prezent, Andrei Timuş rămâne o piesă importantă a sociologiei din Republica Moldova. Este autor a peste 350 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 24 monografii şi 2 dicţionare. O realizare importantă a dumnealui este elaborarea concepţiei privind necesitatea asigurării sincronizării sporirii eficienţei economice concomitent cu dezvoltarea socială a satului, integrarea producţiei agricole cu prelucrarea ei industrială şi comercializarea producţiei alimentare finite.

În perioada anilor 1970-1990, Sectorul a efectuat numeroase cercetări sociologice pe diverse probleme, editând circa 50 de monografii şi broşuri şi peste 600 de articole ştiinţifice.

O temă importantă în investigaţiile ştiinţifice ale Sectorului, în această perioadă, a fost “Problemele sociale ale dezvoltării şi funcţionării complexului agroindustrial”. A fost cercetată structura socială a societăţii. De această temă s-au ocupat, în special, G. Entelis, S. Dmitrenco, N. Ţurcanu în colaborare cu academicienii A. Roşca şi A. Zavtur. Au fost studiate problemele culturii, deservirii culturale şi odihnei populaţiei de la oraşe şi sate. Tema a fost studiată de colaboratorii sectorului N. Pobeda, T. Chilimari, Gh. Călcâi ş.a.

În anii 70 ai sec XX, în vizorul analizelor sociologice apar problemele specifice ale tineretului. În acest sens este important aportul pe care l-au adus A. Timuş, Gh. Călcâi, E. Kaţ.

Alte probleme studiate în perioada 1970-1990 sunt: Problemele sociale ale familiei, Funcţionarea mijloacelor de informare în masă şi a sistemului de instruire, Activitatea întreprinderilor de deservire socială a populaţiei etc.

În anul 1991, Sectorul de Sociologie a obţinut statut de secţie. În fruntea ei vine doctorul în filosofie Gh. Călcâi. Tranziţia la economia de piaţă şi criza socială profundă din această perioadă a avut un impact puternic asupra cercetărilor sociologice, în sensul subfinanţării lor. În perioada 1991-2006 au fost realizate următoarele proiecte de cercetare:

  • Problemele dezvoltării sferei sociale în Republica Moldova;
  • Satul în perioada de tranziţie la economia de piaţă;
  • Politica socială şi problemele ameliorării calităţii vieţii populaţiei;
  • Problemele perfecţionării managementului social în complexul agroindustrial al Republicii Moldova: aspecte sociale.

În anul 2006 în fruntea Secţiei de Sociologie este ales V. Mocanu, doctor în sociologie, conferenţiar cercetător. Transformările profunde produse în societatea Republicii Moldova în deceniile de independenţă au ajuns în centrul preocupărilor tematice ale secţiei.

 Secţia de Sociologie realizează din 2006 până în 2014 două proiecte instituţionale şi un proiect internaţional:

-        2006-2008: Proiect de cercetare internațional 0605 CRU  Optimizarea proceselor transformaționale în Republica Moldova (perioada postsovietică)”.  Proiect comun al Fondului Științific Umanitar din Federația Rusă și AȘM. (Director de proiect: dr.hab. în sociologie Svetlana Dmitrenco);

-        2006-2010: Proiectul instituţional 06.410.024F Dezvoltarea umană în condiţiile transformării societăţii: aspecte sociale”. (Director de proiect: dr.hab. în economie, mem.cor. al AŞM Andrei TIMUŞ);

-        2011-2014: Proiectul instituţional 11.817.07.24F Evoluţia stratificării sociale în condiţiile transformării societăţii şi perspectivei de integrare europeană a Republicii Moldova” (Director de proiect: dr. în sociologie, conferențiar cercetător Victor Mocanu).

În anul 2015 denumirea Secţiei de Sociologie este schimbată în “Centrul Sociologie şi Psihologie Socială”.

Actualmente cercetătorii Centrului Sociologie şi Psihologie Socială realizează cercetări în cadrul proiectului instituţional “Constituirea clasei mijlocii în condiţiile transformării societăţii  şi asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană”. În cadrul acestui proiect, echipa secţiei îşi propune să elaboreze: conceptul teoretico-metodologic de cercetare a proceselor ce stau la baza constituirii clasei mijlocii; criteriile definitorii, indicatorii de apartenență la clasa mijlocie; mecanisme și instrumente de dezvoltare a clasei de mijloc.

Echipa Centrului Sociologie şi Psihologie Socială numără în prezent 15 colaboratori. Dintre aceştia 2 sunt doctori habilitaţi şi 6 doctori. Echipa este compusă atât din cercetători de renume din Republica Moldova, cât şi din tineri cercetători. 

Director al Centrului Sociologie și Psihologie Socială

Cercetători științifici ai Centrului Sociologie și Psihologie Socială

Malcoci Ludmila, dr. hab.

Spataru Tatiana, dr. hab.

Călcâi Gheorghe, dr. 

Mocanu Angela, dr. 

Petru Negură, dr.

Dumbrăveanu Andrei, dr. 

Cobzac Iosif, dr. 

Reabcinschi Veaceslav

Potoroacă Mihai

Ciobanu Elvira

Filipov Ina

Sterpu Vladimir

Osmochescu Tamara

Proiecte

20.80009.1606.13 Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană (conducătorul proiectului: dr., conf. cercet. MOCANU Victor).

 

15.817.06.13F - Constituirea clasei mijlocii în condiţiile transformării societăţii şi asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană.