Raport privind activitatea de cercetare și inovare a ICJPS al USM în anul 2023