cadru normativ

Cadrul normativ al activității Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

1. Acte normative internaționale

1.1. Acorduri, tratate, convenții

1.1.1. Convenţia din 06.03.93 privind cooperarea în domeniile culturii, învăţămîntului, ştiinţei şi informaţiilor în zona Mării Negre

1.1.2. Protocol din 26.11.76 la Convenţia privind importul de publicaţii cu caracter instructiv, ştiinţific şi cultural