Contacte

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice 
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1
Chișinău, Republica Moldova
 

Anticamera:

tel.: (+373 22) 27-05-37

fax: (+373 22) 27-05-37

e-mail: [email protected]

 

Director:

Victor Juc, dr. hab., prof. univ.

tel.: (+373 22) 54-66-92

fax: (+373 22) 54-66-92

e-mail: [email protected]

 

Director adjunct:

Valeriu Cușnir, dr. hab., prof. univ.

tel.: (+373 22) 54-66-92

fax: (+373 22) 27-05-37

e-mail: [email protected]

 

Secretar ştiinţific:

Serghei Sprincean, dr. hab. în științe politice, conf. univ.

tel.: (+373 22) 27-14-69

fax: (+373 22) 27-14-69

e-mail: [email protected]

 

 

 
 
 
 
Română