SOCIOLOGIE

Centrul SOCIOLOGIE și PSIHOLOGIE SOCIALĂ

Susţinerea tezei de doctor în sociologie a dnei Crîşmaru Mariana

Vineri, 14 iunie 2024, ora 14.00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în sociologie a dnei Crîşmaru Mariana, conducător ştiinţific GAGAUZ Olga, doctor habilitat, conferențiar cercetător, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 541.02-24-14 a Universităţii de Stat din Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, cu titlul tezei „Tranziţia tinerilor la viaţa de adult: abordare intersectorială”, la specialitatea 541.02 - Structura socială, instituții și procese sociale.

Masă rotundă „Integrarea europeană a Republicii Moldova în contextul negocierilor pe marginea acquis-ului comunitar”

Joi, 16 mai, 2024, ora 10.00, în regim online, Academia de Științe a Moldovei (Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte), Universitatea de Stat din Moldova (Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Institutul de Istorie, Departamentul Relații Internaționale), Centrul de Economia Industriei și Serviciilor al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C.

Domnului director Victor Juc i-a fost conferită Diploma de Onoare a Președintelui Republicii Moldova

Pe data de 24 ianuarie 2024 domnului Victor JUC, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova, membru corespondent al AȘM, profesor universitar, doctor habilitat în științe politice, i-a fost conferită Diploma de Onoare a Președintelui Republicii Moldova în semn de apreciere a eforturilor considerabile depuse la dezvoltarea cadrului naţional strategic de planificare şi implementare a reformelor şi transformărilor în domeniul securităţii naţionale, precum si pentru contribuţia semnificativă adusă la

Pagini