Ședința seminarului științific de profil la specialitatea „Teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice”

Miercuri, 23 decembrie 2015, ora 15.00, bir.109, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 1, va avea loc Ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea 561.01 – teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice.

La acestă ședință va fi examinat și susținut referatul științific al tezei de doctor habilitat în științe politice (în baza lucrărilor publicate), elaborat de doctorul în științe politice, conferențiarul universitar MANOLACHE Constantin cu tema „Construcția militară în Republica Moldova: repere teoretico-metodologice și valențe practice”, consultanți științifici RUSNAC Gheorghe, doctor habilitat în istorie, academician, JUC Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător. 

Media: