Ședința Centrului de Cercetări Juridice al ICJPS pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Enicov Vadim

Joi, 21 ianuarie 2021, orele 10.00, în sala 308, Chișinău, blocul central al AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, precum în regim online, va avea loc ședința unității primare de cercetare - Centrul de Cercetări Juridice  din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. La ședință va fi examinata teza de doctor în drept a dlui competitor ENICOV Vadim cu tema: ”Securitatea juridică a persoanei în Republica Moldova: dimensiuni constituționale și comunitare”. Specialitatea: 552.01 – Drept Constituțional. Conducător științific: Costachi Gheorghe, dr.hab., prof.univ.

Experți-referenți:
Balmuș Victor, dr.hab., prof.cercet.
Smochină Andrei, dr.hab., prof.univ.
Guștiuc Andrei, dr., conf.univ.
Frunză Iurie, dr., conf.univ.
 

Teza, în format pe hârtie, poate fi consultată în prealabil pe adresa: Chișinău, blocul central al AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, bir. 308, 305.

Codul conferinţelor: 6v4lhy3
 
Se atașează:
1. Anunțul pentru site-ul ICJPS.
2. Cererea doctorandului de inițiere a procedurii de susținere.
3. Teza doctorandului în format PDF.
4. Rezumatul la teză.
5. Lista publicațiilor.
6. Anexa - publicațiile la teză.
7. Instrucțiunile CCJ privind examinarea tezelor.
8. Regulamentul ANACEC.
9. Anexe la Regulamentul ANACEC.

 

 

 

 

Media: