Ședința Comisiei de Îndrumare Extinsă din cadrul Școlii doctorale ”Științe juridice, politice și sociologice”, pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Schin George-Cristian

Joi, 25 februarie 2021, orele 12.00, în sala nr. 308, pe adresa: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfant 1 (blocul central al AȘM),  inclusiv în regim on-line, va avea loc ședinta unității primare de cercetare – Comisia de Îndrumare Extinsă din cadrul Școlii doctorale ”Științe juridice, politice și sociologice” pentru examinarea (susținerea prealabilă) a tezei de doctorat Regimul juridic al actului notarial în legislația Republicii Moldova și României”, elaborată de dl. SCHIN George Cristian, program de doctorat 553.01. - drept civil.

Conducător științific: Chirtoacă Leonid, dr. în drept, conf. univ.

Componenţa Comisiei de îndrumare Extinsă, avizată prin hotărârea ședinţei Consiliului Ştiinţific al Consorţiului Naţional administrat de Universitatea de Stat din Moldova din 30 noiembrie 2020, proces-verbal nr. 2:

1. Frunză Iurie, doctor, conferenţiar universitar – Preşedinte

2. Sosna Boris, doctor, conferenţiar universitar

3. Guceac Ion, academician, doctor habilitat, profesor universitar

4. Bâcu Adelina, doctor, conferenţiar universitar

5. Osoianu Natalia, doctor, conferenţiar universitar

6. Rotaru Liliana, doctor, conferenţiar universitar

7. Chirtoaca Leonid, doctor, conferenţiar universitar.

Teza poate fi consultată în prealabil pe adresa: Chișinău, blocul central al AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfant 1, bir. 308, 305.

Având în vedere stare de urgență în sănătate publică, LINK-ul care urmează a fi accesat pentru intrarea la conferința-ședința organizată:

https://classroom.google.com/c/MTYzNzkzODExMjM4?cjc=6v4lhy3

 

 

Media: