A avut loc lansarea volumului „Constituţiile statelor lumii”

Joi, 17 martie 2016, în incinta Librăriei din Centru, bd. Stefan cel Mare și Sfînt 126, a avut loc lansarea volumului „Constituţiile statelor lumii”, apărut la  Editura Cartier, semnat de domnul  Ion Guceac, doctor habilitat în drept, profesor universitar, membru corespondent și vicepreședinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În cadrul lansării de carte au luat cuvântul profesorul universitar, doctor Mircea Duţu, directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Alexandru Arseni, doctor habilitat în drept (USM), Vitalie Gamurari, conferenţiar universitar, doctor în drept (ULIM).

La evenimentul moderat de Gheorghe Erizanu, scriitor, director al Editurii Cartier, au participat numeroși reprezentanți ai comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova, profesioniști în domeniul dreptului, doctoranzi, masteranzi și studenţi.

conf. univ., dr. S. Sprincean, secretar ştiinţific al ICJP al AȘM

 

Media: