Ediția a XV-a a conferinţei științifico-practice dedicate Zilei Europei „Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană: oportunități și constrângeri”

Pe 11 mai 2021 a avut loc, în regim online, Conferinţa științifico-practică națională cu participare internațională (ediția a XV-a) dedicată celebrării Zilei Europei în Republica Moldova „Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană: oportunități și constrângeri”. Manifestarea științifică a fost organizată de Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei (Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte), Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Istorie, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu”, Centrul de Economia Industriei și Serviciilor al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române, Institutul de Filosofie al Academiei Naționale de Științe din Belarus.

La manifestare au participat reprezentanți ai comunității academice din Republica Moldova și de peste hotare.