Examinarea în CSJ a tezei de doctor în drept a dnei drd. Ojoga (Ceban) Mariana

Joi, 24 septembrie 2020, orele 10.00, în sala polivalentă a universității ”Dimitrie Cantemir”, Chișinău, str. Academiei nr. 3/2, va avea loc ședința unității primare   de   cercetare - Centrul de cercetări juridice din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. La aceasta ședința va fi examinata teza de doctor în drept a  dnei OJOGA (Ceban) Mariana cu tema: „Garantarea realizării dreptului fundamental la proprietate de către autorităţile publice din Republica Moldova”, specialitatea: 552.01 – Drept Constituțional. Conducător științific: GUCEAC Ion; dr. hab., prof. univ., academician.

Experți-referenți: BALMUȘ Victor, dr. hab., prof. cercet.; COSTACHI Gheorghe, dr. hab., prof. univ.; SMOCHINĂ Andrei, dr. hab., prof. univ.

Teza poate fi consultată în prealabil pe adresa: Chișinău, blocul central al AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, bir. 308, 305.

Media: