Guceac I. Constituția la răscruce de milenii. Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Bucureşti: Editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2016.

La finele anului 2016 a văzut lumina tiparului la Editura Academiei Române și la Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, ediția a II-a revăzută și adăugită a monografiei „Constituția la răscruce de milenii”, prima din cadrul proiectului „Basarabica”. Lucrarea este semnată de dl. Ion GUCEAC, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, profesor universitar, doctor habilitat în drept.

Sincere felicitări autorului și întregii comunități științifice din Republica Moldova în calitatea sa de beneficiar direct al acestui produs științific de excepție!

S. SPRINCEAN, conf. univ., dr., secretar științific al ICJP al AȘM 

P.S. Atașat se anexează mesajele de apreciere semnate de către dl. prof. univ., dr. hab. Valeriu CUȘNIR, director al Institutului de Cercetări Științifice și Politice al AȘM și dl. prof. cercet., dr. hab. Victor BALMUȘ, director al Centrului Cercetări Juridice al ICJP al AȘM.

 

Media: 
Etichete: