Lecţie publică “Constituționalitatea amendamentelor constituționale”

Marți, 29 martie 2016, ora 10.00, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1), va avea loc lecţia publică “Constituționalitatea amendamentelor constituționale”, susținută de către dna profesor, doctor în drept, Toma Birmontienė, fost judecător al Curții Constituționale a Lituaniei.

Sunt invitați să participe membrii Academiei de Științe a Moldovei, cercetători științifici, reprezentanți ai instituțiilor de stat, experți naționali și internaționali în domeniul dreptului, reprezentanți ai societății civile și mass-media.

Prezența cercetătorilor științifici din cadrul ICJP al AȘM este obligatorie.

conf. univ., dr. S. Sprincean, secretar ştiinţific al ICJP al AȘM

Media: