Masa rotundă “Forme de conflict în spațiul post-sovietic: lecții de învățat pentru Ucraina și Republica Moldova”

Joi, 24 martie 2016, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1), Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AȘM, în parteneriat cu Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Moldova şi Ambasada Ucrainei în Republica Moldova, a organizat Masa rotundă cu genericul  “Forme de conflict în spațiul post-sovietic: lecții de învățat pentru Ucraina și Republica Moldova”.

La eveniment au participat cercetători științifici, reprezentanți ai instituțiilor de stat, experți naționali și internaționali în domeniu, reprezentanți ai corpului diplomatic acreditați în Republica Moldova, specialiști din domeniul securității și relațiilor internaționale, reprezentanți ai societății civile și mass-media.

conf. univ., dr. S. Sprincean, secretar ştiinţific al ICJP al AȘM

Media: