Masa rotundă „Riscuri și amenințări la adresa securității naționale a Republicii Moldova: cum le evaluăm?”

Marți, 27 iunie 2017, cu începere de la ora 930, în sediul central al Academiei de Științe a Moldovei, Sala Mică, etajul II, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1, Centrul de Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei și Centrul de Informare și Documentare privind NATO în Moldova vor organiza masa rotundă „Riscuri și amenințări la adresa securității naționale a Republicii Moldova: cum le evaluăm?”. În cadrul mesei rotunde vor fi discutate principalele riscuri și amenințări la adresa securității naționale a Republicii Moldova prin prisma abordării sectoriale și metodelor de analiză și evaluare a acestora.

Invitația, programul și conceptul evenimentului se atașează.

Media: