Participare la Conferința științifico-practică internațională «Știință, educație, cultură», dedicată aniversării de 25 de ani de la fondarea Universității de Stat din Comrat

În data de 4 februarie 2016, patru cercetători și doi doctoranzi ai ICJP al AȘM au participat în orașul Comrat la lucrările Conferinței științifico-practice internaționale «Știință, educație, cultură», dedicată aniversării de 25 de ani de la fondarea Universității de Stat din localitate.

Secretarul științific al Institutului, conf. univ., dr. în polit. Serghei SPRINCEAN a prezentat  în cadrul ședinței plenare Cuvântul de salut și felicitare cu ocazia jubileului din partea conducerii ICJP al AȘM și raportul științific ”Rolul securizării umane și al abordării bioetice în contextul promovării principiului sustenabilității în gestionarea crizelor globale”.

Prof. univ., dr. hab. Victor MORARU  a participat cu raportul științific „Ipostaze ale comunicării politice: Mediatizarea”.

Prof. univ., dr. hab.  Andrei SMOCHINĂ a participat cu comunicarea științifică «Конституционные основы ограничения прав личности в Республике Молдова».

Сonf. univ., dr. Boris SOSNA  a prezentat comunicarea «Совершенствование действующего законодательства, регулирующего защиту прав национальных меньшинств».

Doctorandul anului III, Sulaiman RAFIK a participat cu comunicarea «The emergence of the federalism in United Arab Emirates».

Doctoranda anului II, Ecaterina DELEU a participat cu comunicarea «Dificultățile accederii pe piața muncii din Italia a fiilor migranților moldoveni».

Rapoartele științifice au fost publicate în volumul I al culegerii de materiale ale Conferinței științifico-practice internaționale «Știință, educație, cultură» din 4 februarie, 2016.

Media: