Participare la Conferința Internațională Filosofico-Politologică „Другой. Ближний и Дальний” organizată de Universitatea de Stat din Erevan (Armenia) în colaborare cu Institutul de Filosofie al Academiei de Științe din Rusia

În data de 15 octombrie 2017, dr. Ruslana Grosu, cercetător științific superior și dr. Serghei Sprincean, cercetător științific coordonator, secretar științific al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, au participat la lucrările Conferinței Internaționale Filosofico-Politologice „Другой. Ближний и Дальний”, organizată de Universitatea de Stat din Erevan în colaborare cu Institutul de Filosofie al Academiei de Științe din Rusia.

În cadrul acestei manifestări științifice la care au participat peste 30 de cercetători științifici din Federația Rusă, Ucraina, Belarus, Armenia și Moldova, cercetătorii științifici ai ICJP al AȘM au prezentat comunicări științifice cu temele: „Феномен «принятия другого» в рамках отношений между Республикой Молдова и некоторыми мусульманскими государствами” (dr. R. Grosu) și „Корреляции и соотношения в контексте процесса обеспечения безопасности человека” (dr. S. Sprincean). Materialele conferinței au fost publicate, inclusiv, în regim online - http://philconf17.ysu.am

Media: