Seminar științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în științe politice a dlui Popilevschi Dumitru

Marți, 06 iulie 2021, ora 15.00, în regim online va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitățile 561.01 și 562.01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. La şedinţă va fi examinată teza de doctor în științe politice a dlui POPILEVSCHI Dumitru cu titlul Securitatea militară a Republicii Moldova în contextul valorificării relațiilor de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord”, elaborată la specialitatea 562.01 – Teoria și metodologia relațiilor internaționale şi a diplomației. Consultant ştiinţific: JUC Victor, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe politice.

Link:

 

Media: