Seminar științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în științe politice a dnei Deleu Ecaterina

Marți, 29 iunie 2021, ora 15.00, în regim online va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitățile 561.01 și 562.01 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. La şedinţă va fi examinată teza de doctor în științe politice a dnei DELEU Ecaterina cu titlul Generaţii secunde ale cetăţenilor moldoveni din Italia: aspecte socio-politice”, elaborată la specialitatea 561.01 - teoria, metodologia politologiei; instituții și procese politice. Conducător ştiinţific: MORARU Victor, membru corespondent al AȘM, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe politice.

Link: https://us02web.zoom.us/j/87617595486?pwd=MlNzOUZNTy9haVNZelFwQWtSSUgwZz09

 

Media: