Seminar științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Enicov Vadim

Joi, 5 august 2021, ora 14.00, în regim online va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitățile 552.01., 552.02., 552.03., din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. La ședință va fi examinată teza de doctor în drept a dlui ENICOV Vadim cu titlul „Securitatea juridică a persoanei în Republica Moldova, dimensiuni constituționale”, elaborată la specialitatea 552.01 – Drept constituțional. Conducător științific: COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar.
 
 
Meeting ID 876 8998 1681
Passcode    5TimEh
 
Experți:
Balmuș Victor, dr. hab., prof. cercet.
Smochină Andrei, dr. hab., prof.univ.
Bîrgău Mihail, dr.hab., prof.univ.
 
 
 
 
Media: