Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor în politologie a dlui Coropcean Ion

Marți, 20 decembrie 2016, ora 15:00, sala 408, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 561.01 - teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM. La această ședința va fi examinată teza de doctor în politologie a dlui Coropcean Ion cu tema: Serviciul militar în Republica Moldova: abordare politico-juridică”. Conducător ştiinţific: Manolache Constantin, doctor habilitat în ştiinţe politice, conferenţiar universitar. Consultant ştiinţific: Juc Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor cercetător.

Media: