Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor habilitat în științe politice a dnei Peru-Balan Aurelia

Marți, 12 aprilie, ora 15.00, în bir. 109 (Sala Argintie), bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 1, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea: ”teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice” din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al A.Ș.M., la care va fi examinată teza de doctor habilitat în științe politice a dnei Aurelia PERU-BALAN cu tema: "Managementul PR  – ului politic în campaniile electorale", specialitatea: 561.01 – teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice, consultant științific dl. Valeriu MOȘNEAGA, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar. 

Media: