Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor habilitat în politologie a dlui dr. Sprincean Serghei

Joi, 13 iulie 2017, ora 14:00, blocul central al AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, bir. 408, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 561.01 - teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiințe a Moldovei. 

La ședință se va examina teza de doctor habilitat în politologie a dlui dr. SPRINCEAN Serghei cu tema: „Dimensiuni bioetice ale securității umane: abordare politologico-sistemică”. Consultanți ştiinţifici: MORARU Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, ȚÎRDEA Teodor N., doctor habilitat în filosofie, profesor universitar. 

Media: