Susţinerea tezei de doctor în științe politice a dnei Ursu Valentina

Joi, 06 iunie 2024, ora 14.00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în științe politice a dnei URSU Valentina, conducător ştiinţific: ROȘCA Ludmila, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, consultant ştiinţific: SPRINCEAN Serghei, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat  D 561.01-23-146, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice al USM, cu titlul tezei „Implicarea democrației participative în asigurarea eficienței guvernării”, la specialitatea 561.01 - Teoria, metodologia politologiei; instituții și procese politice.
 
Susţinerea publică a tezei de doctor în științe politice va avea loc în sala 18, et. 2, strada Academiei 3/2, mun. Chişinău.
 
Link de conectare online: https://meet.google.com/vee-urzc-ppj
 
Componența Consiliului ştiinţific specializat D 561.01-23-146, format prin decizia CC ANACEC nr. 2 din 19 decembrie 2023:
 
1. MORARU Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar
 
2. JUC Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar
 
3. CEBOTARI Svetlana doctor habilitat în științe politice, profesor universitar
 
4. PERU-BALAN Aurelia,  doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar
 
5. BUCĂTARU Igor, doctor în științe politice, conferențiar universitar
 
 
Referenți oficiali:
 
1. VARZARI Pantelimon, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, Universitatea de Stat din Moldova  
 
2. PÎRȚAC Grigore, doctor în științe politice, conferențiar universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova.
 
Teza de doctorat și rezumatul în variantă tipărită pot fi consultate la Biblioteca Universității de Stat din Moldova și în variantă electronică pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare: https://www.anacec.md/files/Ursu-teza.pdf 
 
Avizele și comentariile la teza de doctorat pot fi transmise la adresa electronică a secretarului științific CȘS ([email protected])
 
Temeiul legal al anunțului: pct. 80 din Regulamentul de funcţionare a consiliilor ştiinţifice specializate şi de conferire a titlurilor ştiinţifice, aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 38 din 10 octombrie 2018 cu completările și modificările ulterioare.
 
 
 
 
Media: