Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Tarlapan Artur

Luni, 29 aprilie 2024, ora 11.30, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept a dlui TARLAPAN Artur, conducător ştiinţific: Chiroșca Dorian, doctor în drept, conferențiar universitar, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 553.01-23-75, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice al USM, cu titlul tezei „ Dreptul de ipotecă și funcțiile acestuia ca instrument de garantare a executării obligațiilor”, la specialitatea 553.01 – Drept civil.

Susţinerea publică a tezei de doctor în drept va avea loc în sala 18, et. 2, strada Academiei 3/2, mun. Chişinău.

Link de conectare online: https://meet.google.com/vee-urzc-ppj

Componența Consiliului ştiinţific specializat D 553.01-23-75 format prin decizia CC ANACEC nr. 2 din 29 septembrie 2023:

  1. SADOVEI Nicolae, președinte, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar
  2. SOSNA Boris, secretar științific, doctor în drept, profesor universitar
  3. BĂIEȘU Aurel, doctor habilitat în drept, profesor universitar
  4. FRUNZĂ Iurie, doctor în drept, conferențiar universitar
  5. MÎȚU Gheorghe, doctor în drept, conferențiar universitar

Referenți oficiali:

MIHALACHE Iurie, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, USPEE „Constantin Stere”

TABUNCIC Tatiana, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova

Teza de doctorat și rezumatul în variantă tipărită pot fi consultate la Biblioteca Universității de Stat din Moldova și în variantă electronică pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare: https://www.anacec.md/files/Tarlapan-teza.pdf

Avizele și comentariile la teza de doctorat pot fi transmise la adresa electronică a secretarului științific CȘS ([email protected])

Temeiul legal al anunțului: pct. 80 din Regulamentul de funcţionare a consiliilor ştiinţifice specializate şi de conferire a titlurilor ştiinţifice, aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 38 din 10 octombrie 2018 cu completările și modificările ulterioare.

 

 

Media: