Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Vadim Enicov

Miercuri, 27 septembrie 2023, ora 10.00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept a dlui ENICOV Vadim, conducător ştiinţific: COSTACHI Gheorghe, doctor habilitat in drept, profesor universitar, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 552.01-23-10, din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice al USM, cu titlul tezei „Securitatea juridică a persoanei în Republica Moldova: dimensiuni constituționale”, la specialitatea 552.01. Drept constitutional.

Susţinerea publică a tezei de doctor în drept va avea loc în sala 18, et. 2, strada Academiei 3/2, mun. Chişinău.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

 

 

Rezumatul tezei în biblioteca USM: dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/10919

Media: 
Fisiere: