Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Larion Alina-Paula

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a pretendentei Larion Alina-Paula, conducător ştiinţific: Chirtoacă Natalia, doctor în drept, conferențiar universitar în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.08-04 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice  al AŞM, cu titlul tezei: „Cooperarea statelor la nivel internațional în vederea realizării drepturilor fundamentale la muncă”, la specialitatea: 552.08 – Drept internațional și european public.

Susţinerea va avea loc la 11 iunie 2016, ora 15.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 1, biroul 408.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului :

  • Larion A.-P. Rolul Declaraţiei Organizaţiei Internaţională a Muncii din 1998. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. nr.4, 2014. p.58-65.
  • Larion A.-P. Dezvoltarea reglementărilor internaţionale în materia drepturilor fundamentale la muncă.Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. nr.4, 2015, p.64-79.
  • Larion A.-P., Ionescu D. The movement of persons and employment in EU States. Ovidius University Annals, Economic Sciences Series. Vol.X, Constanța, 2010. p. 299-302.
  • Larion A.-P., Chirtoacă N.  The Social Law Rules Developed by the Council of Europe. Ovidius University Annals, Economic Sciences Series. Vol.XIII, Constanța, 2013. p. 211-215.
  • Larion A.- P. Major objective of decent work-ILO. Ecoforum Journal, nr 1/14, vol. 2, Issue 1(2), 2013. p.74-77.
  • Larion A. - P. Regulating domestic work by the international labour organization. The USV Annals of  Economics and Public Administration, Vol.14, nr .1 (19), 2014. p.238-244.
  • Larion A.- P., Chirtoacă N.  The right to work and its corollaries - fundamental human rights in the light of the international regulations. European Journal of Law and Public Administration. Vol.2. Issue 3, 2015, p. 45-62.

 

Rezumatul tezei:

- Problematica abordată: Reliefarea problematicii cooperării internaționale a statelor în vederea realizării drepturilor fundamentale la muncă prin prisma cadrului normativ internațional cu argumentarea unor propuneri în vederea eficientizării protecției drepturilor fundamentale la muncă la nivel internațional și național.

- Conţinutul de bază al tezei: În cadrul acestei lucrări s-a realizat o analiză complexă a cooperării internaționale a statelor în vederea realizării drepturilor fundamentale la muncă, cu elucidarea esenței, particularităților și lacunelor în materie și s-au formulat propuneri în vederea remedierii acestora, precum și unele soluții pertinente de ordin științific și practic ce pot servi drept bază pentru perfecţionarea cadrului normativ și a practicii în acest domeniu, a dreptului internaţional al muncii, pentru realizarea mai eficientă a funcţiilor lui.

- Principalele rezultate obţinute:

  • distingerea și analiza - prin prisma reglementărilor internaționale și a opiniilor doctrinare a specificului cooperării universale și regionale a statelor în vederea realizării drepturilor fundamentale la muncă; 
  • fundamentarea științifică a normelor juridice care guvernează domeniul protecției drepturilor fundamentale la muncă, cu evidențierea corelației dintre acestea;
  • evidențierea carențelor existente în cadrul normativ și instituțional internațional de protecție a drepturilor fundamentale la muncă și elaborarea recomandărilor concrete în vederea remedierii acestora.

 

Media: 
Etichete: