Susținerea tezei de doctor în drept a dlui Novac-Diaconu Laurențiu

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctor în Comisia de susținere publică (CSPTD) din cadrul Școlii Doctorale Științe Juridice, Politice şi Sociologice din cadrul Consorțiului Național Administrat de Universitatea de Stat din Moldova, în vederea acordării titlului științific de doctor în drept Dl. Novac-Diaconu Laurențiu.

Tema: „Reglementarea juridică a cambiei prin prisma legislației Republicii Moldova și a Uniunii Europene”. Program de doctorat (specialitatea) 553.01 – Drept civil, conducător ştiinţific: Chirtoacă Leonid, doctor în drept, conferențiar universitar,

Susţinerea publică a tezei va avea loc la data de 11 iunie 2021, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Academiei 3/2, blocul A, sala 18.

Şedinţa on-line: https://us02web.zoom.us/j/89387946382?pwd=ckszU0E5NXZobFRqM3NwOCtPMEpMUT09

Identificator: 893 8794 6382

Cod de acces: 456789

Teza de doctorat şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”, la Biblioteca Universității de Stat din Moldova și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (www.cnaa.md).

Avizele și comentarile la teza de doctorat pot fi transmise la adresa electronică: [email protected]   

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la teza de doctorat:

 1. NOVAC-DIACONU, L. Considerations Regarding the Endosement of the Promissory Note and its Effects. In: ETC (Economy Transdisciplinarity Cognition) [online]. 2011, Vol. 2, pp. 252-262 [citat 05.06.2020]. ISSN 2067-5046. Disponibil: http://www.ugb.ro/etc/etc2011no2/etc_2_2011.pdf
 2. NOVAC-DIACONU, L. Considerations Regarding the Importance and the Functions of the Promissory Note. In: ETC (Economy Transdisciplinarity Cognition) [online]. 2011, Vol. 2, pp. 263-275
 3. NOVAC-DIACONU, L. The effects of accepting and the reversal of the promissory note in Moldavia and in Romania. In: ETC (Economy Transdisciplinarity Cognition) [online]. 2018, Vol. 21, Issue 1, pp. 177-182 [citat 05.06.2020]. ISSN 2067-5046. Disponibil: http://www.ugb.ro/Downloads/Info%20Studenti/20172018/etc2018no1/25_Novac_Diaconu.pdf
 4. NOVAC-DIACONU, L. The evolution of the legislation of the promissory note in Moldova, Romania and at international level. In: Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică. 2018, nr.1(9), V. 5, pp. 89-94. ISBN 978-9975-3272-5-1.
 5. NOVAC-DIACONU, L. Noțiunea și condițiile de valabilitate ale girului în legislația cambială din Republica Moldova și la nivel internațional. În: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători, Conferința științifica a doctoranzilor, Ediția VII, Vol. II., 15 iunie 2018. Chişinău: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, 2018, pp. 202-206. ISBN 978-9975-108-46-1.
 6. NOVAC-DIACONU, L., CHIRTOACĂ, L. Scadenţa cambială şi falsul reprezentant în Republica Moldova și România. În: Acta Universitatis George Bacovia [online]. 2018, Volume 7, nr. 1, pp. 243-261 [citat 05.06.2020]. ISSN 2285-0171. Disponibil http://www.ugb.ro/Juridica/Cuprins_ACTA_13.htm
 7. NOVAC-DIACONU, L. Aspecte generale privind cambia în Uniunea Europeana și Republica Moldova. În: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători, Conferința Științifică (cu participare internațională) a doctoranzilor dedicată aniversării a 70-a de la crearea primelor institute de cercetare și a 55-a de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei. Vol. I. Chișinău: „Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei”, 2016, pp. 134-138 [citat 05.06.2020]. Disponibil: http://edu.asm.md/sites/default/files/Volumul%20I%20FINAL.pdf
 8. NOVAC-DIACONU, L. Efectele girului prin prisma legislației cambiale din Republica Moldova, România și la nivel internațional. În: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători, Conferința științifica a doctoranzilor, Ediția VII, Vol. II., 15 iunie 2018. Chişinău: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, 2018, pp. 207-210. ISBN 978-9975-108-46-1.
 9. NOVAC-DIACONU, L. Girurile improprii în legislația cambială din Republica Moldova și la nivel internațional. În: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători, Conferința științifica a doctoranzilor, Ediția VII, Vol. II., 15 iunie 2018. Chişinău: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, 2019, pp. 228-231. ISBN 978-9975-108-67-6.
 10. NOVAC-DIACONU, L. Plata anticipată şi parţială a cambiei în comerţul internaţional. În: Acta Universitatis George Bacovia [online]. 2013, Volume 2, nr. 1, pp. 227-238 [citat 05.06.2020]. ISSN 2285-0171. Disponibil: http://www.ugb.ro/Juridica/Cuprins_ACTA_3.htm
 11.  NOVAC-DIACONU, L., CHIRTOACĂ, L. Acceptarea cambiei în Republica Moldova și în România. În: Revista „Dreptul” [online]. 2018, nr.7, pp. 20-25 [citat 05.06.2020]. ISSN 1018-0435. Disponibil: http://ujr.revistadreptul.ro/dreptasp2r.do?t2=7&t3=2018
 12. NOVAC-DIACONU, L., CHIRTOACĂ, L. Refuzul de a accepta cambia și acceptarea extraordinară în Republica Moldova și în România. În: Revista „Dreptul” [online]. 2018, nr. 8, pp. 34-37 [citat 05.06.2020]. ISSN 1018-0435. Disponibil:http://ujr.revistadreptul.ro/dreptasp2r.do?t2=8&t3=2018, http://ujr.revistadreptul.ro/dreptasp6aR004355.do
 13. NOVAC-DIACONU, L., CHIRTOACĂ, L. Emiterea şi falsul cambiei în Republica Moldova şi România. În: Deviantă și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective, Conferința Științifică (cu participare internațională). Vol. III. București: Universul Juridic, 2018, pp. 309-315. ISSN 2559-4915.
 14. NOVAC-DIACONU, L., CHIRTOACĂ, L. Noţiuni generale privind titlurile de credit şi criminalitatea acestora în România şi Republica Moldova. În: Deviantă și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective, Conferința Științifică (cu participare internațională). Vol. III. București: Universul Juridic, 2018, pp. 303-308. ISSN 2559-4915.

Informație privind membrii Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat (CSPTD):

MIHALACHE Iurie, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar – Președinte

FRUNZĂ Iurie, doctor în drept, conferențiar universitar – referent oficial

BĂIEȘU Aurel, doctor habilitat în drept, profesor universitar, – referent oficial

PRISAC Alexandru, doctor în drept, conferențiar universitar – referent oficial

CHIRTOACĂ Leonid, doctor în drept, conferențiar universitar - membru

 

 

 

 

 

 

 

Media: