Seminar metodologic „Dimensiunea sociologică a actului de justiție din Republica Moldova”

Pe 27 aprilie 2021 în cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice a avut loc seminarul metodologic în regim on-line cu genericul „Dimensiunea sociologică a actului de justiție din Republica Moldova”.

Au prezentat rapoarte la tema seminarului: doctor habilitat în drept V. Cușnir, doctor habilitat în drept V. Berlba și doctor în sociologie V. Mîndru, urmate de  dezbateri și intervenții.

Manifestarea științifică a fost adresată atât cercetătorilor și profesioniștilor din domeniu, cât și publicului larg, tuturor persoanelor interesate de perfecționarea actului de justiție în Republica Moldova.