Conferința științifică cu genericul „Soluții și recomandări pentru factorii de decizii din instituțiile puterii de stat din RM de ieșire din criza cauzată de pandemia COVID–19”

Marți, 25 mai 2021, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, a organizat în regim online Conferința științifică cu genericul: Soluții și recomandări pentru factorii de decizii din instituțiile puterii de stat din RM de ieșire din criza cauzată de pandemia COVID–19.

Această manifestare științifică a făcut parte din programul de implementare a proiectului cercetare al ANCD în cadrul ofertei de soluții de cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19 (2020-2021): 20.70086.13/COV Atenuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova (FUNCOV), conducătorul proiectului: dr. hab., conf. univ. SPRINCEAN Serghei.

În cadrul evenimentului au fost prezentate și puse în dezbatere principalele repere ale elaborărilor realizate de către membrii echipei proiectului FUNCOV referitoare la perspectivele de optimizare a funcționalității instituțiilor puterii din Republica Moldova în contextul problemelor cauzate de pandemia COVID-19.

La manifestare au participat mai mulți reprezentanți ai comunității academice din Republica Moldova și de peste hotare. Evenimentul a fost adresat atât cercetătorilor și profesioniștilor din domeniu, cât și tuturor persoanelor interesate de căile și posibilitățile de atenuare a impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova.