CERCETĂRI STRATEGICE

Centrul CERCETĂRI STRATEGICE

Inegalități sociale în RM și premisele constituirii clasei de mijloc - subiect abordat de cercetători, în cadrul unei conferințe internaționale

Cercetători din România, Ucraina, Federația Rusă, Belarus, Kazahstan s-au întrunit la Chișinău, în cadrul unei Conferințe Științifice Internaționale, unde, timp de două zile - 23 și 24 februarie, vor discuta  un spectru larg de probleme privind inegalitățile sociale în Republica Moldova, dar și premisele constituirii clasei de mijloc.

Conferință științifică cu participare internațională ”Inegalități sociale în Republica Moldova. Premize ale constituirii clasei de mijloc”

Joi, 23 februarie 2017, Centrul Sociologie și Psihologie Socială al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM cu concursul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării din cadrul USM, va organiza Conferința științifică cu participare internațională ”Inegalități sociale în Republica Moldova. Premize ale constituirii clasei de mijloc”. Invitația la acest eveniment se atașează.

Dl. conferențiar cercetător, doctor în sociologie Valeriu Mîndru la 60 de ani

Stimate domnule Valeriu Mîndru, doctor, conferențiar cercetător.

Cu ocazia aniversării a 60 ani de la naștere, din numele Consiliului Științific al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, întregului colectiv și al meu personal, Vă adresăm felicitări cordiale și urări de sănătate, bunăstare, perseverență și noi împliniri.

Ședinţa nr. 1 / 2017 a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM

Marți, 24.01.2017, a avut loc ședinţa nr. 1 / 2017 a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, în cadrul căreia au fost audiate și aprobate planurile de activitate științifică pe anul 2017 ale subdiviziunilor și al Institutului, inclusiv al Consiliului Științific al ICJP al AȘM.  La fel, la ședință au fost abordate mai multe chestiuni organizatorice și metodologice de pe ordinea de zi. Au fost analizate și aprobate modificări în procesul de pregătire a unor teze de doctor și doctor habilitat.

Pagini