În atenția doctoranzilor Școlii doctorale Științe Juridice, Politice și Sociologice

În perioada 26.09.2016 – 05.10.2016 se va organiza în incinta ICJP al AȘM sesiunea de susținere a referatelor științifice și a proiectelor științifice de cercetare de către doctoranzii Școlii doctorale ”Științe Juridice, Politice și Sociologice”.

În cadrul acestei sesiuni doctoranzii din anii II-IV de studiu vor susține un referat științific, iar doctoranzii din anul I – un referat și un proiect științific de cercetare.

Se atașează:

- Orarul sesiunii cu indicarea componenței nominale a comisiilor de evaluare.

- Recomandările metodologice privind susținerea proiectului de cercetare științifică și a referatelor științifice.

- Modele de procese verbale.

 conf. univ., dr. S. Sprincean, secretar ştiinţific al ICJP al AȘM

Media: