În atenția doctoranzilor Școlii doctorale Științe Juridice, Politice și Sociologice

În perioada 20.09.2017 – 10.10.2017 se va organiza în incinta ICJP al AȘM, sesiunea de susținere a referatelor științifice, a proiectelor de cercetare și de atestare anuală a doctoranzilor Școlii doctorale ”Științe Juridice, Politice și Sociologice”.

În cadrul acestei sesiuni doctoranzii din anii III-IV de studiu vor fi atestați în baza prezentării rapoartelor / dărilor de seamă anuale, doctoranzii din anul II vor susține un referat științific (fragment din teză) și vor prezenta raportul anual, iar doctoranzii din anul I vor susține un proiect științific de cercetare, un referat științific (fragment din teză) și vor prezenta raportul anual, conform Orarului.

Se atașează:

- Orarul evaluărilor finale.

- Recomandările metodologice privind susținerea proiectului de cercetare științifică și a referatelor științifice.

- Orarul cu indicarea componenței nominale a comisiilor de evaluare a rapoartelor anuale ale doctoranzilor din anii III-IV de studiu.

conf. univ., dr. S. Sprincean, secretar ştiinţific al ICJP al AȘM

Media: