Întâlnire cu dl. prof. univ. dr., dr. h. c. Mircea Duțu, director al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Joi, 17 martie 2016, în incinta sediului central al Academiei de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 1, a avut loc întâlnirea colectivului de cercetători științifici ai Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM cu dl. prof. univ. dr., dr. h. c. Mircea Duțu, director al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. În cadrul întâlnirii au fost abordate diverse aspecte ale colaborării dintre cele două instituții de cercetare.

Ca urmare a acestei vizite a domnului prof. univ. dr., dr. h. c. Mircea Duțu, a fost semnat și un Acord de cooperare dintre Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române și Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei.

Textul discursului ținut în cadrul acestei ședințe de către domnul director al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, prof. univ. dr., dr. h. c. Mircea Duțu se anexează.

conf. univ., dr. S. Sprincean, secretar ştiinţific al ICJP al AȘM

Media: