Ședinţa nr. 7 / 2016 a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM

Joi, 15.09.2016, a avut loc ședinţa nr. 7 / 2016 a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM. La această ședința au fost abordate un șir de aspecte organizatorice și metodologice, au fost puse în discuție mai multe dosare ale doctoranzilor și teze de doctor în drept elaborate în cadrul ICJP al AŞM, în vederea formării Consiliilor Științifice Specializate și numirii referenților oficiali de către CNAA la propunerea ICJP al AŞM, pentru susținerea publică a tezelor în cauză. La fel, au fost analizate și propuse modificări prin precizare la temele unor teze de doctor în drept și în științe politice, a fost prezentată și recomandată spre publicare o lucrare științifică, a fost discutată și aprobată candidatura unui cercetător științific al ICJP al AȘM pentru a i se conferi titlul științific de profesor cercetător.

Media: