Ședinţa nr. 9 / 2016 a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM

Joi, 24.11.2016, în Sala Mică a AȘM, a avut loc ședinţa nr. 9 / 2016 a Consiliului Ştiinţific al ICJP al AŞM. În cadrul ședinței au fost abordate în principal, două chestiuni organizatorice și metodologice de pe ordinea de zi. A fost prezentat, analizat, propus spre discuție și aprobat Raportul dlui S. Sprincean, dr., conf. cerc., secretar științific al ICJP al AȘM, cu privire la activitatea de contractare a proiectelor internaționale în anii 2015-2016, totodată evidențiindu-se și perspectivele acestui domeniu pentru viitor. La fel, în cadrul ședinței au fost precizate diverse aspecte organizatorice ale raportării cercetătorilor Institutului ICJP al AȘM cu privire la activitatea științifică pe anul 2016. La ședință au fost prezenți 13 din 16 membri ai Consiliului Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM.

Media: