Ședința comună a Centrului de Sociologie si Psihologie Socială al ICJPS și Centrului Cercetări Demografice al INCE pentru examinarea tezei de doctor în sociologie a dnei Mariana Crîșmaru

Joi, 20 mai 2021, orele 10.00, în regim online, va avea loc ședința comună a unităților primare de cercetare - Centrul de Cercetări Juridice  din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice și Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice. La ședință va fi examinata teza de doctor în sociologie a dnei Mariana CRÎȘMARU cu tema: „Abordarea cross-sectorială a dezavantajelor tinerilor în procesul de tranziție la viața de adult”, specialitatea: 541.02 - Structura socială, instituții și procese sociale, conducător științific: dr. hab, conf. cercet. Olga GAGAUZ.

Teza, în format pe hârtie, poate fi consultată în prealabil pe adresa: Chișinău, blocul central al AȘM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, bir. 310.

 

Centrul: 
Media: