Ședința lărgită a Consiliului Științific al ICJPS de raportare a activității de cercetare în anul 2020, realizate în cadrul Programelor de Stat

Miercuri, 25 noiembrie 2020, ora 10.00, se va desfășura în regim online ședința lărgită a Consiliului Științific al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice la care vor fi audiate public rapoartele pe anul 2020 de realizare a programelor de stat: 20.80009.1606.05 Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (conducătorul proiectului: doctor habilitat, profesor universitar Cușnir Valeriu) și 20.80009.1606.13 Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană (conducătorul proiectului: doctor, conferențiar cercetător Mocanu Victor).

Link-ul de acces:

https://us02web.zoom.us/j/85817078319?pwd=Qk9UdjNXN21idHhRdE9jcDBNUFptZz09

Identificator: 858 1707 8319

Cod de acces: 123456

Mesajul respectiv al directorului ICJPS, dlui Victor JUC, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, către AȘM, MECC și ANCD se anexează.

 

Media: