Apariție editorială la ICJPS

Recent, în cadrul ICJPS, a văzut lumina tiparului monografia: MALCOCI, L.; MOCANU, V. Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență. Chișinău: Tipografia Centrală. 2021. 176 p. ISBN 978-9975-157-01-8.

Această monografie conține un veritabil suport științific de factură teoretico-metodologică și aplicativă pentru analiza mai multor probleme ce decurg din indispensabilitatea identificării mecanismelor menite să contribuie eficient la atenuarea unor discrepanțe și asigurarea coeziunii sociale. Una dintre ideile de bază promovate și argumentate științific în lucrare prevede că într-o societate profund divizată este foarte dificil de a asigura consolidarea coeziunii sociale, dat fiindcă se solicită mult mai multe eforturi și mijloace pentru extinderea bunăstării sociale și fortificarea securității sociale, dezvoltarea capitalului social și creșterea numerică a clasei de mijloc. Ideile susținute sunt consolidate prin cercetări calitative și cantitative, fapt care permite extragerea concluziilor pe diferite paliere, contribuind substanțial la extinderea tabloului investigațiilor științifice realizate. Recomandările care se conțin în monografie sunt în măsură să contribuie în mod esențial la elaborarea politicilor de stat menite să contribuie la identificarea unor mijloace și mecanisme de diminuare a fragmentării multidimensionale a societății din Republica Moldova și o mai buna înțelegere a fenomenului „coeziunea socială”.

https://icjps.md/sites/default/files/publicatii/malcoci_mocanu_2021.pdf

 

Centrul: 
Media: