Colectivului ICJPS i s-a decernat o înaltă distincție academică

Pentru abordarea inovativă în cercetare și pentru valoroase elaborări și rezultate științifice, obținute în anii 2020-2022, prezentate de cercetătorii din cadrul ICJPS la Expoziția națională „Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate, experiențe, perspective”, organizată de Academia de Științe a Moldovei la 10 noiembrie 2022 în contextul Zilei Mondiale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, Prezidiul AȘM i-a decernat Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice Diploma de Onoare a Academiei de Științe a Moldovei.

Direcția ICJPS felicită întregul colectiv al Institutului cu această ocazie deosebită a decernării înaltei distincții, adresând fiecărui angajat al ICJPS sincere urări de sănătate, de bucurii, succese și realizări mari pe viitor!

 

Media: