Conferință Științifică Internațională „Republica Moldova: 25 de ani de independență”

Joi, 8 septembrie 2016, începând cu ora 10.00, în blocul central al AȘM, Sala Azurie, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1, a avut loc Conferința Științifică Internațională „Republica Moldova: 25 de ani de independență”, organizată de Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, Institutul de Istorie al AȘM și Biblioteca Științifică Centrală ”Andrei Lupan” (Institut).  Înregistrarea participaților - între orele 9.00-9.45.

La eveniment au fost invitați să participe membrii Academiei de Științe a Moldovei, cercetători științifici din instituții de cercetare și universitare din țară și de peste hotare, reprezentanți ai instituțiilor de stat și ai misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, reprezentanți ai societății civile și mass-media.

Prezența cercetătorilor științifici din cadrul ICJP al AȘM - obligatorie.

conf. univ., dr. S. Sprincean, secretar ştiinţific al ICJP al AȘM

Invitația-program și rezoluția Conferinței se atașează.

Media: