Conferință științifico-practică națională cu participare internațională „Vectorul european al Republicii Moldova – factor determinant în consolidarea statului de drept”

Marți, 10 mai  2022, ora 10.30, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei (Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte), Institutul de Istorie, Centrul de Economia Industriei și Serviciilor al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române, organizează în regim online Conferința științifico-practică națională cu participare internațională cu genericul „Vectorul european al Republicii Moldova – factor determinant în consolidarea statului de drept”, care reprezintă o acțiune din cadrul programului de stat 20.80009.1606.05 „Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană”.
 
Link de conexiune:
Identificator: 868 0515 2204 
Cod de acces: 158411 
 
Programul manifestării se atașează.
 
Media: