Conferință internațională „Organizarea administrației publice locale în Republica Moldova în lumina experienței și a practicilor administrației locale din Europa”

Marți, 6 octombrie  2015, ora 9:00, în Sala Mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1), va avea loc Conferința internațională științifico-practică „Organizarea administrației publice locale în Republica Moldova în lumina experienței și a practicilor administrației locale din Europa”. Acest eveniment este organizat de Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AȘM împreună cu Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova (ISAM), în parteneriat cu OLA – Europe (Observatorul pentru Autonomia Locală).

La conferință sunt invitați sa participe toți cei interesați de problematica eficientizării funcționării administrației publice locale în Republica Moldova.

Lucrările conferinței se vor desfășura in limbile română și franceză, iar materialele, rapoartele și comunicările participanților la conferință vor fi publicate ulterior.

La eveniment au fost invitaţi și reprezentanţi ai mass-media.

Media: