Conferința științifică națională cu participare internațională „Drepturile persoanei: probleme actuale în lumina jurisprudenței naționale” dedicată jubileului de 75 ani a dlui Andrei SMOCHINĂ, prof. univ., dr. hab., cavaler al Ordinului Republicii

Vineri, 10 decembrie  2021, cu începere de la ora 09.30, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (Ministerul Educației și Cercetării), Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Biblioteca Publică de Drept filială a Bibliotecii municipale „B.P. Hasdeu” în colaborare cu Universitatea de stat din Comrat, Facultatea de drept a Universității de stat din Moldova, Facultatea de Drept, Universitatea Pedagogică de Stat „Alecu Russo” din Bălți, organizează în regim online Conferința științifico - practică națională cu participare internațională cu genericul „Drepturile persoanei: probleme actuale în lumina jurisprudenței naționale” dedicată jubileului de 75 ani de viață ai dlui Andrei SMOCHINĂ, profesor universitar, doctor habilitat în drept, cavaler al Ordinului Republicii .                                 

Locul desfășurării:  Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

(Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1, sala mică, etajul 3, Academia de Științe a Moldovei)

Locuri de conexiune:

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

(Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 200, etajul 6, sala 615)

Biblioteca Publică de Drept, filială a BM „B.P. Hasdeu” (str. Armenească nr. 42)

09.30 - 10.00 - Înregistrarea (logarea) participanților

Link de conexiune:

https://us02web.zoom.us/j/86890265197?pwd=STdVRERkMG56WEkySjN4OHZRTEZOUT09

Identificator: 868 9026 5197

Cod de acces: 304327

Programul manifestării se atașează.

Media: