Dispoziția directorului ICJPS nr. 56/155 din 15.09.2021

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.61 din 09 septembrie 2021 (HCNESP nr.61/2021) executorie  pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare (p. 10), prin care s-a declarat stare de urgență în sănătate publică pe întregul teritoriu al Republicii Moldova în perioada 10.09 - 30.10.2021 (p.1), Dispun:

1. Prezenta Dispoziție stabilește activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: Institut) în perioada 16 septembrie – 30 octombrie 2021, inclusiv.

2. Se prelungește regimul mixt de lucru, cu exercitarea activității de muncă atât de la distanță, cât și cu prezență fizică. Personalul va fi atras la serviciu în baza unui regim flexibil și în strictă conformitate cu necesitățile de activitate.

3. Conferințele științifice planificate în perioada de valabilitate a prezentei Dispoziții, ședințele Centrelor și ale Seminarelor Științifice de Profil se vor desfășura în format mixt, atât în regim online, cât și cu prezență fizică, în funcție de împrejurări și cu informarea obligatorie a conducerii Institutului.

4. În timpul aflării la serviciu angajații vor respecta cu strictețe distanța socială între persoane de minimum 1 (un) metru, regulile de igienă a mâinilor, regulile de igienă respiratorie și regimul purtării obligatorie a măștilor de protecție.

5. Se instituie orarul de muncă de la 08.00 până la 16.30, pauza de masă de la 12.00 până la 12.30.

6. Conducătorii de proiecte, directorii de Centre și șeful serviciului personal vor întreprinde toate acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților Institutului cu textul prezentei Dispoziții;

7. În funcție de evoluția situației epidemiologice din Republica Moldova, termenul indicat și măsurile de sănătate publică vor fi revizuite și aduse la cunoștință tuturor angajaților.

Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

 

Media: