Dispoziția directorului ICJPS nr. 56/174 din 15.10.2020

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.34 din 13 octombrie 2020, executorie pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare, prin care s-a instituit starea de urgență în sănătate publică în unitățile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă Cod Roșu în baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2 prezentați de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (p. 1, 5 și 6), incluzînd și municipiul Chișinău, Dispun:

1. Prezenta Dispoziție completează și prelungește prevederile Dispozițiilor nr.56/96 din 15 iunie 2020, nr. 56/103 din 30 iunie 2020, nr.56/114 din 14 iulie 2020, nr.56/121 din 30 iulie 2020, nr. 56/137 din 01 septembrie, nr. 56/151 din 15 septembrie 2020 și nr. 56/159 din 30 septembrie 2020 și vizează activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: Institut) în perioada 16 – 31 octombrie 2020 inclusiv;

2. Conducătorii de proiecte, directorii de Centre și șeful serviciului personal vor întreprinde toate acțiunile necesare pentru informarea tuturor angajaților Institutului cu textul prezentei Dispoziții;

3. În funcție de evoluția situației epidemiologice din Republica Moldova, termenul indicat va fi revizuit și adus la cunoștință tuturor angajaților.

Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar,

director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

 

Media: