Distincție conferită directorului ICJPS

Recent, într-o ședință festivă, Prezidiul AȘM a decernat Diploma de Gratitudine a AȘM domnului dr. hab., prof. univ. Victor JUC, director al ICJPS, pentru rezultate remarcabile în activitatea științifică în domeniul politologiei, pentru un management eficient, pentru formarea cadrelor științifice de înaltă calificare, precum și în legătură cu cea de a 55-a aniversare din ziua nașterii.

Din numele întregului colectiv al Institutului, adresăm sincere felicitări cu ocazia decernării acestei înaltei distincții profesionale, dorindu-i sănătate domnului director, voie bună și realizări deosebite pe viitor!

Serghei SPRINCEAN, doctor habilitat în științe politice,

secretar științific al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

 

Media: