Dl. profesor universitar, doctor habilitat în drept Alexandru Burian la 65 de ani

În data de 25 ianuarie 2018 marcăm aniversarea a 65-a din ziua nașterii domnului Alexandru BURIAN, profesor universitar, doctor habilitat în drept. Domnia Sa activează prodigios și în calitate de consultant științific al Centrului de Cercetări Juridice al ICJP, fiind directorul proiectului instituțional implementat în cadrul ICJP „Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluției proceselor integraționiste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internațional”. 

Cu ocazia acestei frumoase aniversări direcția Institutului de Cercetări Juridice şi Politice, din numele întregului colectiv de colaboratori, urează domnului profesor Alexandru BURIAN să rămână mereu energic, plin de entuziasm și speranțe!

Stimate domnule profesor, să Vă dea Domnul și pe viitor sănătate, puteri și izbândă întru realizarea tuturor celor planificate, să fiți în continuare fidel științei și adevărului, succese remarcabile în muncă, prosperitate, bucurii, fericire și la mulți ani!

conf. univ., dr. S. Sprincean, secretar ştiinţific al ICJP al AȘM

 

Media: